Sitting on Clouds' Soundtrack

If you are having trouble with page not found try using the search bar

Taiko no Tatsujin

Release DateFebruary 21, 2001
ComposersNBGI (Yukiko Yamamoto, Yuri Misumi, Masako Oogami, Katsuro Tajima, Ryo Watanabe, Takafumi Sato, Torine, Hiroyuki Kawada, Junko Ozawa, Akitaka Tohyama, Yoshihito Yano, Yuji Masubuchi, LindaAI-CUE, Yuriko Keino)
PublishersBandai Namco Games
PlatformsArcade, Mobile Phone, Nintendo Wii U, PlayStation PortableNintendo Switch
SeriesTaiko no Tatsujin
Taiko no Tatsujin Original Soundtrack: Ringoame
Taiko no Tatsujin Original Soundtrack "Donderful!"
Taiko no Tatsujin Original Soundtrack 2008